همایش زندگی هدفمند دکتر فرهنگ

1391/12/01
همایش زندگی هدفمند دکتر فرهنگ

این همایش که در سالن همایشات روزنامه قدس مشهد واقع در خیابان سجاد مشهد برگزار گردید با سخنرانی دکتر شاهین فرهنگ با موضوع زندگی هدفمند از سری سلسله سمینارها و سخنرانی های موفقیت ، با برگزاری حرفه ای شرکت مدیر برتر به مدیر عاملی جناب آقای مهندس آل طاها و خانه تحول خراسان رضوی، مجری گری حرفه ای احسان قصابیان و اسپانسری سایروسافت برگزار گردید . کریم پور مدیریت سایروسافت در این همایش لوح سپاس دریافت نمود .
برند سایروسافت حامی و اسپانسر برنامه های فرهنگی ، همایشات و سمینارهای داخلی و کنفرانسهای بین المللی
فناوری اطلاعات و ارتباطات سایروسافت ارائه دهند خدمات خلاقانه در حوزه طراحی وب سایت ، تولید اپلیکیشن و راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی

همایش زندگی هدفمند دکتر فرهنگ همایش زندگی هدفمند دکتر فرهنگ
همایش زندگی هدفمند دکتر فرهنگ همایش زندگی هدفمند دکتر فرهنگ
همایش زندگی هدفمند دکتر فرهنگ همایش زندگی هدفمند دکتر فرهنگ
همایش زندگی هدفمند دکتر فرهنگ همایش زندگی هدفمند دکتر فرهنگ
همایش زندگی هدفمند دکتر فرهنگ همایش زندگی هدفمند دکتر فرهنگ
همایش زندگی هدفمند دکتر فرهنگ همایش زندگی هدفمند دکتر فرهنگ
همایش زندگی هدفمند دکتر فرهنگ همایش زندگی هدفمند دکتر فرهنگ
همایش زندگی هدفمند دکتر فرهنگ همایش زندگی هدفمند دکتر فرهنگ