ماموریت سایروسافت

1396/08/01
ماموریت سایروسافت

• ایجاد تحول و تکامل دائمی در حوزه فناوری اطلاعات
• قابل اطمینان بودن خدمات شرکت در سراسر جهان
• احترام به خلاقیت فردی و رشد شخصی تمام کارکنان شرکت
• ارتقاء کیفیت خدمات و ارائه خدمات برتر به مشتریان
• رعایت صداقت و اخلاق در کسب و کار
• تولید دانش و ارائه خدمات خلاقانه در حوزه فناوری اطلاعات برای بهبود زندگی انسان ها
• استفاده از تکنولوژی با اهداف خیر خواهانه و صلح طلبانه